kapittel 3

Skuddteknikk fra posisjon

I dette kapittelet av Skuddskolen setter vi de grunnleggende teknikkene inn i en posisjonsspesifikk sammenheng.

I de forskjellige bolkene jobber vi både med ulike skuddtyper tilpasset posisjonene, og med de spesifikke teknikkene vi behøver å beherske i forkant av skuddavviklingen. I alle posisjoner er det viktig å beherske ulike tilløp, finter og forflytninger, med og uten ball, som bidrar til å bringe oss i best mulig posisjon før selve skuddet.

I dette kapittelet jobber vi kun med selve teknikkene. Det vil si at øvelsene ikke inneholder valg, eller aktivt forsvarsspill.

3.1 Bakspiller

klipp

Som bakspiller bør du beherske ulike skuddtyper fra distanse, både fra gulvet og fra luften, samt skudd fra 6 m etter finter og gjennombrudd. Det er svært viktig at du som bakspiller jobber mye med å utvikle et variert repertoar i forkant av selve skuddavviklingen.

  Skudd fra lufta etter finte, gjennombrudd

Sander Sagosen
Herrelandslaget

Først og fremst er det viktig å vurdere om det er en god mulighet å skyte. Så må man komme i god fart. Stemme godt av i standfot og mage/rygg - så er det bare å skyte.

  Skudd fra gulvet
  Skudd fra lufta

3.2 Kantspiller

klipp

Som kantspiller er det viktig å jobbe med tilløp og sats. Det gir grunnlaget for hvor god vinkel du får og hvor god tid du får i luften. En kantspiller behøver god spenst, og bør kunne satse både på venstre og høyre fot, med ulike vinkler i tilløpet. Skudd fra kantposisjon stiller videre store krav til teknikk og presisjon, og det trengs mye øving for å utvikle et variert skuddregister.

  Skudd

Nora Mørk
Kvinnelandslaget

I forkant av skudd, er plassering av beina viktig. Deretter justere avstanden til forsvarsspilleren.

Sander Sagosen
Herrelandslaget

Jeg trener håndball fem ganger i uken pluss kamp, og skyter nok nok opp mot 500 skudd i uka.

 • Grunnteknikk

3.3 Linjespiller

klipp

Som linjespiller må du jobbe mye med evnen til å fange ballen i en trengt posisjon, og så hoppe inn og skyte med lite plass til rådighet og lite eller ingen fart i tilløpet. I denne bolken simulerer vi ulike situasjoner som ligner på det en linjespiller vil oppleve i kampsituasjon. Linjespillere bør jobbe med skudd i ulike sektorer og utvikle et variert skuddregister. Skudd med fallteknikk er særlig viktig å beherske i denne posisjonen.

  Sone 3
  Sone 2 og 4