kapittel 4

Skudd i spillsituasjoner

I dette kapittelet av Skuddskolen jobber vi med skudd i ulike spillesituasjoner. Det betyr at vi også jobber med en taktisk dimensjon. I tillegg til å arbeide med ferdighetene i selve skuddet får du her jobbet med valgene i spillet, mot forsvarsspillere som du på forhånd ikke vet hva gjør, og ikke minst samspillet med medspillere. Skal jeg skyte? Eller spille videre? Hvilket skudd skal jeg velge når jeg først skyter? Hva kan jeg gjøre for at medspilleren min får en best mulig skuddsjanse?

4.1 Kontring og ankomst

klipp

Kontringsøvelsene stiller store krav til å gjøre gode valg i høy fart. I selve skuddavviklingen er det viktig å fokusere på å søke høyde og vinkel i innhoppet, og holde avstand til målvakten.

Sander Sagosen
Herrelandslaget

Jeg har først og fremst skutt veldig mye. Masse repetisjoner. Helst med keeper så du må trene på å få skuddene plassert. Jeg har også trent mye på timingen i bevegelsen før skuddet. Gjør det mest mulig likt kamp.

4.2 For bakspillere

klipp

For bakspillerne er det i disse øvelsene viktig å jobbe med å lese hva forsvarsspillerne gjør. Står forsvarsspilleren inne slik at jeg kan skyte hoppskudd over? Er det mulighet for å skyte fra gulvet rundt forsvarsspilleren? I tillegg er det avgjørende å ha fokus på å angripe mest mulig i rom, og tvinge forsvarsspillerne til å bevege på seg.

    2 mot 1
  • 1 mot 1

4.3 For kantspillere

klipp

Kantspillerne må i disse øvelsene jobbe med å hele tiden være forberedt på at det kan komme utspill. Forsøke å løpe «inn i ballen». I tillegg må man hele tiden vurdere hvilke vinkler man vil hoppe inn på.