kapittel 2

Grunnleggende teknikk

I dette kapittelet av Skuddskolen finner du en gjennomgang av de grunnleggende skuddteknikkene. Det er viktig at unge spillere får lære ulike måter å kaste og skyte på, og ikke minst at man tidlig jobber med forskjellige tilløp og forflytninger med og uten ball i forkant av skuddet. Det å kunne skyte med ulike rytmer og forskjellig antall skritt i forkant er en vesentlig del av det tekniske repertoaret som behøves for å bli god å skyte.

Teknikk er individuelt og det er viktig at den enkelte spiller etterhvert utvikler sitt eget skuddregister og finner en stil som passer til ens egne forutsetninger. Likevel finnes det noen grunnleggende prinsipper og innlæringsmetdodikker som bør være sentrale for alle. En bred innlæring i bunn gjør det også lettere for spilleren å utvikle sitt personlige repertoar senere.

2.1 Fra gulvet

klipp

Bakspillere bør kunne skyte hurtig fra gulvet rundt en forsvarsspiller eller mellom to forsvarsspillere. Når man trener skudd fra gulvet er det lurt å jobbe med ballmottak både fra høyre og venstre. I tillegg bør man fokusere på forflytning både med og uten ball i forkant av skuddet og passe på å variere inngangen til skuddet.

  Parallel fot

Sander Sagosen
Herrelandslaget

Skyte, skyte, skyte. Mengdetrening er det som må til. Det handler om hele tiden utforske nye varianter av skudd og kose seg med å spille håndball.

  Samme fot foran
  Stem

2.2 Fra lufta

klipp

Når vi trener skudd fra luften er det viktig å variere satsen (øve på å satse både fra venstre fot, høyre fot og fra begge), tilløpet (kort tilløp, langt tilløp, ulike vinkler) og innhoppet (prøve ulike retninger i luften, skyte tidlige, skyte sent).

  Sats på begge bein
  Sats på «feil» fot

Nora Mørk
Kvinnelandslaget

Tør å prøve i kamp!

  Diagonal sats

Sander Sagosen
Herrelandslaget

Jeg har trent mye på timingen i bevegelsen før skuddet. Gjør det mest mulig likt kamp.

2.3 Fallteknikk

klipp

Mange skudd fra 6 m er av en slik art at det ikke alltid er mulig å lande på beina. Derfor er det viktig at spillere tidlig lærer seg en god og trygg fallteknikk. God fallteknikk gir bedre forutsetninger for å lage mål i en presset situasjon, samtidig som det reduserer risikoen for å skade seg.

  Fra gulvet
  Fra lufta